R-4TBM/5 Pocketzender UHF PLL | 506-542 MHz

 

JSS-4B/5 Dynamische Microfoon UHF PLL | 506-542 MHz